שינויים בשעות פעילות הבריכה העירונית לרחצה נפרדת

ראשון – חמישי, יז' באב – כא' באב  (29.7.18 – 2.8.18)

שעות פעילות הבריכה העירונית לרחצה נפרדת

ימים

רחצה לגברים

רחצה לנשים

יום ראשון

17:00 – 23:00

12:00 – 16:00

יום שני

17:00 – 23:00

08:00 – 13:00

יום שלישי

08:00 – 13:00

17:00 – 23:00

יום רביעי

08:00 – 13:00

17:00 – 23:00

יום חמישי

08:00 – 13:00

17:00 – 23:00

 

שעות פעילות בריכה מקורה ציבורית

ראשון – חמישי, יז' באב – כא' באב

29.7.18 – 2.8.18

 

יום ראשון, יז' באב, 29.7.18

הבריכה תהיה פתוחה לקהל הרחב,

בין השעות 15:00- 23:00

 

ימים שני – חמישי, יח' באב, 30.7.18 – 3.8.18, הבריכה תהיה פתוחה לקהל הרחב,

בין השעות 08:00 – 16:00  

פעילות עירונוער תתקיים בין השעות 17:00 – 23:00