על פי הנחיות מינהלת הבחירות הארצית, למטה הבחירות בעיריית רחובות דרושים מועמדים למזכירי ועדות קלפי וסדרני קלפי, לבחירות שתערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

מזכיר/ה קלפי - גורם האמון על ניהולה התקין של ועדת הקלפי ביום הבחירות. • הגשת מועמדות עד לתאריך 14.8.18

פרטים והגשת מועמדות באתר האינטרנט העירוני - בחירות 2018  www.rehovot.muni.il