הבאר השלישית רחובות, תאגיד מים וביוב, מבצע עבודות לילה לשיפור מערכת המים בעיר.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב הרצל, בקטע הרחובות הנשיא הראשון – אהרון אייזנברג, לסירוגין,

החל מיום שלישי, ג' באלול, 14.8.18 ועד יום חמישי, ה' באלול, 16.8.18, בין השעות 22:00 – 6:00 בבוקר.

  • ביום שלישי – מכיוון צפון לדרום.
  • בימים רביעי וחמישי – מכיוון דרום לצפון.

נא היערכותכם בהתאם!