עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחוב בארי

סגירת רחוב בארי בקטע הרחובות המעפיל - השעורה

הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע השלמת עבודות קרצוף וריבוד אספלט ברחוב בארי.
במסגרת העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב בארי, בקטע הרחובות המעפיל - השעורה, ביום ראשון, טו' באלול, 26.8.18 ,וביום שני, טז' באלול, 27.8.18 ,בין השעות 08:00-17:00.
יש לפנות את הרכבים החונים בקטע הרחובות הסגור לתנועה בימי ביצוע העבודות, עד השעה 7:45 בבוקר.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית

עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם בטלפון 1-800-55-57-70.