הבאר השלישית, תאגיד המים והביוב רחובות, מבצע עבודות לשיפור מערכת הביוב בעיר – עבודות לילה.

עקב העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב המדע, בקטע הרחובות הולצמן-יוספזון.

החל מיום שני, כג' באלול, 3.9.18 ויום שלישי, כד' באלול, 4.9.18, בין השעות 22:00 – 5:00 בבוקר למחרת.

  • ביום שני – מכיוון מערב למזרח.
  • ביום שלישי– מכיוון מזרח למערב.