הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס' 62, אשר תתקיים ביום ב', ו' חשוון תשע"ט, 15.10.2018, בשעה 18:00 בלשכת ראש העיר, עיריית רחובות.

  1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה 61 מתאריך 26.8.2018 הועבר לחברים בדוא"ל ובאמצעות הטאבלט.
  2. אישור המשך גביית היטל שמירה ע"פ חוק העזר לרחבות (שירותי שמירה) התשע"ז 2017.
  3. אישור הארכת תוקף גבייה לחוקי העזר סלילה רחובות, תיעול ושצ"פ.
  4. תיקון תעריפי חוקי עזר סלילה ותיעול.  
  5. אישור חוזה הקצאה בין עיריית רחובות לבין נכסי ציבור רחובות בע"מ.
  6. אישור הסכם הקצאה בין עיריית רחובות לבין עמותה לילדים בסיכון (ע"ר).
  7. אישור הגדלת תב"ר 3189 פנוי פסולת, מקורות חוץ: מקרקעי ישראל  עבור פינוי פסולת, ע"ס 878,130 ₪.

להורדת הזימון לחצו כאן

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה