הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

מנהל הבחירות ברחובות

  1. אדם המוגבל בניידות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית רחובות, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:
מספר קלפי מקום הקלפי מען הקלפי
10.0 חט"צ ע"ש בגין צאלון 1 רחובות
11.0 מתנ"ס חוויות-נווה יהודה אהרונוביץ יוסף 14 רחובות
19.0 בי"ס קציר א' אברך חנה
20.0 בי"ס קציר ב' קליין דב 1 רחובות
24.0 ב"ס ויצמן חדש מרשוב 3 רחובות
49.0 ביה"ס בנות אסתר חפץ חיים 28 א רחובות
61.0 בי"ס השיטה הדגניות 28 רחובות
74.0 בי"ס נתיבות משה רייפן יעקב 1 רחובות
88.0 היחידה להתפתחות הילד-חוויות כצנלסון ישראל 10 רחובות
89.0 קרית החינוך למדעים(חדש) דרך ירושלים 32 רחובות
94.0 בי"ס בכור לוי הרב הרצוג 16 רחובות
95.0 בי"ס שריד הרב בר שאול 16 רחובות
99.0 בי"ס ויצו מקצועי ארלוזורוב 18 רחובות
125.0 בי"ס ממ"ד מעלות משולם מגיני הגליל 36 רחובות
140.0 בי"ס אילן רמון קרוננברג יוסף 3 רחובות
142.0 בי"ס ממ"ד תחכמוני מילר טובה וטוביה 10 רחובות
147.0 בי"ס בן צבי הרשנזון 25 רחובות
151.0 בי"ס נבון הר כנען 9 רחובות
152.0 ביה"ס ממלכתי הרצוג הר הצופים 70 רחובות
153.0 מתנ"ס צפון חדש (חוויות) סירני 52 רחובות
158.0 בי"ס פרחי המדע פרופ' נאמן יובל 106 רחובות
162.0 מתנ"ס חוויות ההולנדית הר תבור 3 רחובות
163.0 בי"ס ניצני המדע פרופ' צ'חנובר אהרון 4 רחובות

 

  1. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:
    • מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
    • מעטפה לבנה להצבעה לרשימת למועצת הרשות.
  2. הבוחר יבחר מאחורי הפרגוד בפתק הצבעה צהוב אחד בעד המועמד לראש הרשות או פתק הצבעה ירוק אחד נגד המועמד לראש הרשות - ויכניס אותו למעטפה צהובה. הבוחר יבחר גם בפתק הצבעה לבן אחד למועצה - ויכניס אותו למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.
  3. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.
    הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

"אדם המוגבל בניידות" - אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינה יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

לפרטים נוספים בנושא 'בחירות' לחצו כאן