בבדיקות שגרתיות שנעשו הבוקר בבארות המים אשר מספקות חלק מהמים לעיר התגלתה אפשרות לשיבושים בבאר פרדס, הממוקמת במערב העיר.

מדובר בשיבושים אפשריים במערכת לחיטוי המים, אשר מתוחזקת על ידי חברה חיצונית.

תאגיד הבאר השלישית הפסיק את פעילות הבאר עם גילוי האפשרות לשיבושים. 

כמו כן נעשתה פניה בנושא למשרד הבריאות. 

רק לאחר סיום בדיקת התאגיד בנושא ועם קבלת אישורו של משרד הבריאות להפעלת הבאר מחדש- והיא תשוב לספק מים לעיר.