הודעה לתושבי רחובות

עבודות קרצוף וריבוד
בשכונות: חבצלת * נווה יהודה

סגירת רחובות לתנועת כלי רכב וחניה

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע השלמת עבודות קרצוף וריבוד אספלט בשכונות חבצלת ונווה יהודה.

שכונת חבצלת

החל מיום רביעי, כט' בחשון, 7.11.18 ועד יום חמישי, ל' בחשון,
8.11.18 ,בין השעות, 8:00-18:00 ,ייסגרו לסירוגין לתנועת כלי רכב
וחניה הרחובות הבאים:

  • רחוב הכלניות
  • רחוב הגליל, בקטע הרחובות הסיגליות - הדגניות
  • רחוב הדגניות, בקטע הרחובות הגליל - הרותם
  • רחוב הירדן, בקטע הרחובות הדגניות - הרקפת

שכונת נווה יהודה
החל מיום ראשון, ג' בכסלו, 11.11.18 ועד יום שני, ד' בכסלו,
12.11.18 ,בין השעות 8:00-18:00 ,ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה:
רחוב המעפיל בקטע הרחובות דרך יבנה - הבושם

יש לפנות את הרכבים החונים בקטעי הרחובות הסגורים לתנועה בימי ביצוע העבודות, עד השעה 7:45 בבוקר.

רכב של יפונה, יגרר ויישא בתשלום.

ייתכנו שינויים בעבודות עקב תנאי מזג האוויר

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית

עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם בטלפון 1-800-55-57-70

המוקד העירוני 106, זמין 24/7 גם בוואטסאפ טל 050-8806106