הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב: השלמת עבודות  וסגירת רחובות לתנועה בקריית דוד

ביום שלישי, כו' בכסלו, 4.12.18, ייסגרו לתנועת כלי רכב וחניה הרחובות הבאים, בין השעות 8:30- 17:00:

• האדמו"ר מקרעטשניף • דמשק אליעזר • הרב שיבר • באר מים חיים • מאמר מרדכי

יש לפנות את הרכבים החונים ברחובות עד ליום שלישי 4.12.18 בשעה 8:00 בבוקר.