הודעה : בשל עיכוב לא צפוי בביצוע העבודות בקו המים הראשי בעיר, אנו צופים כי אספקת המים בכל העיר תשוב בסביבות השעה 10:00 בבוקר

במהלך העבודות נגרם כאמור עיכוב לא צפוי, אולם הן הסתיימו זה מכבר, והזרמת המים בכל העיר החלה כבר בשעה 8:00. ברחבי העיר תחודש אספקת המים סביב השעה 10:00