הודעה לתושבי רחובות

עבודות להקמת מעגל תנועה בצומת הרחובות, מדאר-אברבנאל-דרך ירושלים

הפסקת מים צפויה ברחוב מדאר וירידה בלחץ המים במזרח העיר

הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ ומינהל ההנדסה בעירית רחובות,
מבצעים עבודות להקמת מעגל תנועה.

במסגרת העבודות יוחלף קו מים ברחוב זכריה מדאר, בקטע הרחובות
אמוראים – אברבנאל.

עקב העבודות, צפויה הפסקת מים ברחוב מדאר וירידה בלחץ המים בכל
מזרח העיר (במתחם הרחובות יוספזון, שד' מנחם בגין, דרך ירושלים, לח"י,
שדרות הקיבוצים, זכריה מדאר, מנוחה ונחלה, הרצוג והנשיא הראשון) ביום
חמישי, יא' בשבט 17.1.19 ,החל מהשעה 11:00 ועד השעה 15:00.

אנא היערכו בהתאם!

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית

עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם בטלפון: 1-800-55-57-70
המוקד העירוני 106, זמין 24/7 גם בוואטסאפ בטל 050-8806106