זימון לישיבת מועצת העיר מס' 4

זימון לישיבת מועצת העיר מס' 5