עבודות להקמת מעגל תנועה

מדאר - אברבנאל - דרך ירושלים

שיבושים בהסדרי התנועה

עיריית רחובות, באמצעות מינהל ההנדסה מבצעת עבודות להקמת מעגל תנועה

החל מיום ראשון, 24.2.19 ייתכנו שיבושים בזרימת התנועה בצומת הרחובות מדאר - אברבנאל - דרך ירושלים לפרקי זמן קצרים.

אנא הישמעו להוראות מכווני התנועה

צפי לסיום העבודות: אפריל 2019.