עבודות קרצוף וריבוד אספלט סגירת הרחובות שבזי, בלקינד , לוין אפשטיין בקטע הרחובות בית הפועלים - טלר

עיריית רחובות באמצעות אגף תשתיות, פיתוח ותחבורה במינהל ההנדסה, מבצעת עבודות קרצוף וריבוד אספלט.

במסגרת העבודות ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה הרחובות שבזי, בלקינד , לוין אפשטיין בקטע הרחובות בית הפועלים - טלר,- ההגנה, החל מיום שני, יח' באדר ב', 25.3.19, ועד יום ראשון, כד' באדר ב', 31.3.19, ביו השעות 8:00-17:00.

יש לפנות את הרכבים החונים ברחובות הסגורים לתנועה בימי ביצוע העבודות, עד השעה 8:00 בבוקר.

ייתכנו שינויים בעבודות עקב תנאי מזג האוויר.