הפסקת מים ברחבי העיר עקב עבודת מקורות

חברת מקורות מבצעת עבודות להחלפת מגוף ראשי

עקב עבודות שמבצעת חברת מקורות לשיפור אספקת המים, הודיעה החברה על ניתוק חיבור המים לעיר, בלילה שבין יום חמישי, כ“א באדר ב‘, 28.3.19  ,ליום שישי, כ“ב באדר ב‘, 29.3.19  ,החל
מהשעה 22:00 ועד השעה 06:00 למחרת.

אנא היערכו בהתאם!