השיבוצים לילדי גיל טרום חובה שנתון 2015  יהיו פתוחים לצפיה בין התאריכים 13 – 20  במאי, ח' – טו' בניסן.  

ערר על השיבוץ ניתן להגיש באמצעות אתר השיבוצים

תשובות על בקשות ערר יינתנו באמצעות הדוא"ל ובהודעות SMS  עד 30 יום מתאריך הגשת הערר. 

לאתר השיבוצים הקליקו