הודעה לציבור:

 

עיריית רחובות, באמצעות ה.ל.ר - החברה לפיתוח רחובות בע"מ, מבצעת עבודות תשתית להקמת בי"ס 18 כיתות, ברחוב טשרניחובסקי, לרווחת התושבים.

במסגרת העבודות, ייסגר רחוב משה מזרחי לתנועת כלי רכב וחניה, החל מיום שני, 27.5.19 ועד יום חמישי 30.5.19, בין השעות 8:00-15:00, לצורך ביצוע עבודות סלילה.

בשעות המצויינות, לא תתאפשר כניסה וחניית רכבים ברחוב משה מזרחי, החניה תתאפשר ברחובות הסמוכים.

עמכם הסליחה אל עי הנוחות הזמנית.

הודעה לציבור