הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ, מבצע השלמת עבודות ריבוד אספלט בשכונת חבצלת.

ביום רביעי, כד' באלול, 24.9.19, החל מהשעה 7:30 ועד השעה 17:00

ייסגרו לתנועת כלי רכב וחניה הרחובות הבאים:

• ההדס • הערבה • השרון • העמק • הדגניות, בקטע הרחובות העמק – הערבה

יש לפנות את הרכבים החונים בקטעי הרחובות הסגורים לתנועה,

עד יום שלישי בשעה 7:30 בבוקר.

רכב שלא יפונה, יגרר ויישא בתשלום.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית