קו פתוח לראש עיריית רחובות רחמים מלול

יום שני 16.12.19, יח' כסלו תש"פ בין השעות 16:00-17:00

הרשמה מוקדמת בין השעות 14:00-15:00 בטל' 08-9392201

*מס הפניות מוגבל