ע"פ הנחיית המשטרה - רחוב אברבנאל יסגר לתנועה בצומת הרצל אברבנל הערב יום ראשון , 15.12, בין השעות 18:30 עד 20:30, למעט דיירי הרחוב.
הציבור מתבקש לנסוע ברחובות חלופיים.