חברים שלום

מצ"ב זימון לישיבת מועצה  מס' 15 שלא מן המניין

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  15 אשר תתקיים ביום רביעי , כה' בטבת , 22/1/2020 , בשעה 17:00  בבית התרבות רחוב גולדין 2 רחובות . 

 על סדר היום :

 1 .אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום חמישי , יב' בטבת , 9/1/2020 .

2. אישור  תקציב 2020 

  • החומר לישיבה נשלח אל חברי המועצה במייל והחוברות נמצאות בתיבות הדואר בקומה 2 .