מועד פינוי גזם (פסולת צמחים) וגרוטאות ברחוב הרצל השתנה, ומעתה יפונה הגזם ביום רביעי בלבד.

אי לכך, יש להוציא את הגזם והגרוטאות ערב יום הפינוי (יום ג'), החל מהשעה 15:00 ועד השעה 6:00 ביום הפינוי (יום ד').

הנכם מתבקשים לפעול עפ"י נוהל פינוי גזם וגרוטאות המחייב בעיר:

  • אורך הגזם לא יעלה על מטר אחד.
  • פסולת דשא ושלכת, יש לארוז בתוך שקיות ניילון סגורות ולרכזם במועדים שנקבעו לכך, ליד שפת המדרכה, ללא חסימה של הדרך להולכי רגל או מכוניות, ולא בסמוך לעמודי חשמל, טלפון וקופסאות כבלים.
  • הוצאת גזם בכמות גדולה, יש לתאם מראש עם האגף, לפחות שני ימי עסקים, לפי המועד המבוקש בטלפון: 08-9392388/7.
  • חל איסור מוחלט להוציא קרטונים יחד עם הגזם והגרוטאות.

 

יש להקפיד לפעול לפי הנהלים.