תושבים יקרים

לאור ההתפשטות הקורונה, הוחלט שלא לקיים את שלושת אירועי הפורים השבוע