שם המוסד

כתובת

תלמידים בבידוד

בידוד אנשי צוות חינוכי/ עובדי עיריה

גן זהר

כצנלסון 8

9

בידוד אנשי צוות חינוכי

גן  חב"ד  מנוחה - רחל

זכריה מדר 26

32

בידוד אנשי צוות חינוכי

עץ חיים בנים

דוד נדב

26

בידוד אנשי צוות חינוכי

ביה"ס חב"ד בנות

מדר 28

286

בידוד אנשי צוות חינוכי

גן חב"ד- חנה

מדר 26

30

בידוד אנשי צוות חינוכי