תאריכי הרישום בפועל לחט"ב במזכירות בתי הספר שנקבעו ל- 24 - 27 במרץ נדחו!

תאריכים חדשים ייקבעו בהמשך.

יש לעקוב אחר הפרסומים.

אתכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית.