הודעה חשובה מתאגיד המים הבאר השלישית: עקב פיצוץ המים בקו המים הראשי של העיר מהשבוע שעבר, יש צורך בעבודות נוספות להשלמת התיקון אשר מחייבות את סגירת המים בכל העיר.

על מנת שלא להפריע לשגרת החיים של התושבים והתושבות בימים אלה במיוחד, הוחלט כי עבודות ההשלמה יבוצעו בשעות המאוחרות של הלילה, ובהדרגה על מנת שלא לנתק את כל העיר בבת אחת מאספקת המים.

לתשומת ליבכם, היום בשעה 22:00 ייסגרו המים באזור מערב העיר (שיכון סלע, קריית משה, חצרות המושבה כפר גבירול, רחובות הצעירה, רחובות ההולנדית ועוד).

בחצות ייסגרו המים באזור מזרח העיר. צפי סיום התיקון וחזרת המים לשימוש: בשעה 6 בבוקר.