בשל ההנחיות להגבלת תנועה למניעת התפשטות הקורונה, ניתן למכור את החמץ לפני פסח באופן מקוון באתר המועצה הדתית רחובות בקישור שטר למכירת חמץ:  https://www.dat-rehovot.co.il/hamez

לכל ההנחיות בנושא פסח ניתן להכנס לקישור https://www.dat-rehovot.co.il/pesach-1