השיבוצים לילדי כיתות א' פורסמו היום (יום א', 19.4)  באתר העירייה.

בשנת הלימודים תשפ"א יעלו 3,130 ילדי העיר לכיתה א'. באגף החינוך עשו כל מאמץ לעמוד ביעד המובטח וכ- 98% מהילדים קיבלו את השיבוץ המבוקש.

הודעות יישלחו במייל לכל ההורים, וניתן יהיה לצפות בשיבוצים באתר העירייה החל מהיום בשעה 9:00 בקישור הבא:

https://www.edu-reg.co.il/login?cid=9617833&sys=1&sub=2