לאור עדכון התקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף – 2020,

להלן סוגי העסקים אשר הותרה פתיחתם והתנאים לכך, 

לכל הפרטים ולמילוי הצהרה מקוונת הקליקו: https://corona.rehovot.muni.il/65/