השוק העירוני יפתח ביום חמישי הקרוב (7.5.20) והעירייה ערוכה לקיום התנאים שנקבעו בתקנות ובכללם:

  • וויסות כניסת אנשים לשוק והגבלת מספר השוהים בו.
  • שמירת מרחק של 2 מטר בין האנשים ומניעת צפיפות
  • סימון מקומות המיועדים לתור והצבת שלטים
  • שמירה על כללי היגיינה וחיטוי משטחים
  • הצבת מתקנים לחיטוי ידיים
  • מניעת ישיבה לצורכי אכילה בשטח השוק
  • רישום מספר השוהים בשוק

עיריית רחובות נערכה להבטחת תנאים אלה.