הרישום לגני הילדים נערך זה מכבר, ופורסמו תוצאות השיבוץ. אולם ישנם הורים אשר טרם רשמו את ילדיהם מסיבות שונות, כגון מעבר דירה, עליה לארץ ועוד.
עד כה רישום מאוחר נערך באמצעות קבלת הקהל במחלקת גני הילדים באגף החינוך, כעת פותחת העירייה את אתר הרישום על מנת לאפשר להורים לבצע רישום מאוחר באמצעות האינטרנט, ללא צורך בהגעה לעירייה.

החל מהיום, תושבים חדשים והורים שטרם רשמו את ילדיהם לגן בשנת הלימודים תשפ"א יכולים לעשות זאת באמצעות הקישור הבא: https://www.edu-reg.co.il/login?cid=9617833&sys=0&sub=1
 
על ההורים לרשום את ילדיהם בקטגוריית "גן רישום מאוחר" , והשיבוץ יבוצע על בסיס מקום פנוי בלבד. העירייה תעשה מאמצים על מנת להתחשב באזור המגורים וגילאי הילדים הנרשמים, ככל שניתן.

אחר והשיבוץ ייקבע על בסיס מקום פנוי, השיבוץ הינו סופי ולא תתאפשר הגשת ערעור.