תוכנית מזרח העיר: מפגש שיתוף ציבור בזום להצגת עקרונות טבלאות איחוד וחלוקה
המפגש התקיים ביום 9.8.20 בין השעות 18:00-16:00 באופן מקוון באמצעות ZOOM  ובו ניתן הסבר על עקרונות החלוקה שעל פיהן הוכנו טבלאות האיזון ע"י שמאי התוכנית.

 

ניתן לצפות במפגש כאן