עדכונים בנושאי ניקיון, גזם ואשפה בשבועות הקרובים:

פינוי אשפה ביתית בראש השנה

 ימי הפינוי הקבועים לימי חמישי ושישי , כ"ח-כ"ט בתשרי, 17-18.9

יפונו בשעות הלילה שבין יום חמישי לשישי, כ"ח-כ"ט בתשרי, 17-18.9

 יפונו בשעות הלילה שבין ראשון לשני, ב'-ג' בתשרי, 20-21.9

ימי הפינוי הקבועים לימי ראשון ושני, ב'-ג' בתשרי, 20-21.9
 

פינוי אשפה ביתית ביום כיפור

ימי הפינוי הקבועים לימי ראשון ושני, ט'-י' בתשרי, 27-28.9

יפונו בשעות הלילה שבין מוצ"ש ליום ראשון, ח'-ט' בתשרי 26-27.9