סגירת רחוב חנה אברך

הודעה לתושבים

המשך עבודות ביבו וניקוז ברחוב יעבץ - שלב א'

סגירת רחוביעבץ בקטע הרחובות יעקב-העבודה

הבאר השלישית תאגיד המים והביוב בע"מ, ממשיך בעבודת הביוב והניקוז ברחוב יעבץ.

החל מיום שני, ג' בתשרי, 21.9.20, ייסגר לתנועת כלי רכב וחניה רחוב יעבץ, בקטע הרחובות יעקב-העבודה, למשך כשבועיים.

הסדרי תנועה וחניה:

  • רחוב יעבץ, בקטע הרחובות גלזר - העבודה, יהפוך לדרך ללא מוצא ותתאפשר כניסה ויציאה לדיירי הרחוב דרך רחוב גלזר.
  • יש לפנות את הרכבים החונים בקטע הרחובות הסגור לתנועה, עד יום שני, 21.9.20 בשעה 8:00 בבוקר.
  • רכב שלא יפונה, יגרר ויישא בתשלום.

עמכ הסליחה על אי הנוחות הזמנית

עובדי תאגיד המים העירוני זמינים עבורכם בטלפון: 1-800-55-57-70 ובאתר האינטרנט: www.habeer3.co.il