בהתאם להחלטות הממשלה, המגבלות חלות על יציאה מהבית ועל התקהלויות החל מיום שישי, 25.9.2020 בשעה 14:00 בצהריים ועד ליום שישי, 9.10.2020, עם אפשרות להארכה בכפוף להערכת מצב התחלואה.

 הגבלות על יציאה מהבית

ההגבלה הבסיסית היא על יציאה מהבית. נאסר על אדם לשהות במקום שאינו מקום מגוריו, למעט הפעולות הבאות (היציאה אינה כרוכה בהצגת אישורים):
 
יציאה למרחק של עד 1,000 מטר ממקום המגורים
ניתן לצאת למרחק של עד 1,000 מטר ממקום המגורים. במסגרת זו ניתן לשהות בין היתר במקומות הבאים:
▪️ פארקים וגני שעשועים.
▪️ חופי הים לטובת פעילות ספורטיבית בלבד. חל איסור להגיע לחופי הים באמצעות רכב.
▪️ תפילה - בכפוף למגבלת ההתקהלות של עד 20 איש, למעט יום הכיפורים לו נקבע מתווה תפילות מיוחד המפורט בהמשך.

ניתן לצאת למרחק שעולה על 1,000 מטר ממקום המגורים במקרים המפורטים בתקנות.

כללי התקהלות
בכל המקומות בישראל חלות מגבלות ההתקהלות, לפיהן מותרת התקהלות של עד 10 אנשים במבנה ושל עד 20 אנשים בשטח פתוח.
 
הגבלות ההתקהלות יחולו בכל מקום שבו מותרת שהייה, לרבות מקומות העבודה, הפגנות ותפילות (למעט תפילות יום כיפור, בהתאם למתווה המפורט בהמשך).
 
ככלל, יש להימנע ככל הניתן מהתקהלויות. בכל התקהלות שמקיימת יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים מאנשים אחרים, עטיית מסכה ושטיפת ידיים בסבון ומים.


תפילות

תפילות יתאפשרו במרחב הפתוח בלבד, בכפוף למגבלת ההתקהלות של 20 איש, וברדיוס של עד 1,000 מטר ממקום המגורים.
 
עם זאת, ביום הכיפורים, החל מתאריך 27.9.2020 בשעה 17:00 ועד לתאריך 28.9.2020 בשעה 20:00, אושר מתווה המאפשר קיום תפילות בציבור מעבר להתקהלות המותרת הרגילה במגבלת מרחק של 1,000 מטר מהבית.
 
לפניכם מתווה התפילות ביום כיפור:
 
תפילה בשטח פתוח - ניתן לקיים תפילה בקבוצות של עד 20 אנשים. אנשים שאינם גרים יחד ישמרו על מרחק של 2 מטרים לפחות ולכל הפחות על כיסא ריק ביניהם. בין כל מתחם יישמר מרחק של 2 מטרים ושטח כל מתחם יסומן באמצעות סימון פיזי (חבל, סרט או כל דבר אחר). סדרנים יושיבו את האנשים בכיסאות מסומנים ויוודאו שאין מעבר בין המתחמים.
 
תפילה במבנה סגור - תותר תפילה בקבוצות של 10 אנשים לפי מספר הכניסות במבנה על פי חישוב הבא, ובתנאי שנשמר יחס של אדם אחד לכל 4 מ״ר משטח המקום: כניסה ראשונה ושנייה - יחושבו על פי 3 קבוצות (כלומר 30 איש בכל כניסה). כניסה שלישית ואילך - יחושבו על פי 2 קבוצות (כלומר 20 איש בכל כניסה).

ההנחיות לקיום תפילה במבנה:
• ההושבה תהיה במתחמים ובקבוצות קבועות בכל מתחם.
 
• לכל קבוצה יוקצה פתח כניסה מוגדר, כאשר בין אנשים שאינם גרים יחד יישמר מרחק של 2 כיסאות לכל הפחות.
 
• כל מתחם יסומן על ידי מחיצות קשיחות או ניילון, כך שלא יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם. בין המתחמים יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות.
 
• ימונה ממונה קורונה וסדרנים לשמירת התנאים, ויוצב בכניסה למבנה שלט שבו יצוין גודל המבנה ומספר השוהים המותר (בכל מקרה, מספר השוהים במקום לא יעלה על יחס של אדם לכל 4 מ"ר משטח בו מתקיימת התפילה).
 
• אין להעביר שופר מאדם אחד לשני.
 
• התפילה תנוהל על ידי חזן ובעל תוקע מרכזיים, שיעמדו על בימה. ניתן להציב מחיצות בגובה של לפחות 1.80 מטרים סביב הבימה על מנת לאפשר לחזן או בעל התוקע להוריד מסכה. בזמן ששניהם יימצאו על הבימה, האחד יידרש לעטות מסכה בזמן שהשני אינו עוטה. אין לאפשר שהייה של מתפללים במרחק 2 מטרים מהחזן.

להנחיות המלאות בדבר החריגים במרחק מהבית, מקומות עבודה, פעילויות חינוכיות, ההנחיות בנושא תחבורה, תעופה, פעילויות חינוכיות ועוד  https://www.oref.org.il/12523-he/Pakar.aspx