בעלי/ות עסקים,
 
היקף ההכנסות שלכם נפגע בצורה משמעותית בעקבות משבר הקורונה?
 
בקישור הבא תוכלו למצוא את המידע על המענקים והזכאות שלכם בנושא ארנונה >>>>https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx
 
מוזמנים גם לבחון את מגוון המענקים הממשלתיים וכלי הסיוע לבעלי עסקים בקישור זה >>> https://www.rehovot.muni.il/news/907/