בעקבות איסור על קבלת קהל, תאגיד המים "הבאר השלישית" מאפשר לתושבות והתושבים לקבוע תור לשיחת טלפון עם נציג שירות של תאגיד המים "הבאר השלישית"

באמצעות הטל' 073-3946133 או באמצעות אתר האינטרנט של תאגיד המים בכתובת - https://bit.ly/36W8HUG