ישיבת מועצת העיר רחובות מס' 22  תתקיים ביום רביעי, ח' בטבת,  23/12/2020 בשעה 18:00  

הישיבה תתקיים באולם הספורט בבית ספר קציר, ברחוב מיכאל כהן פינת רחוב חנה אברך.

לאור התפשטות נגיף הקורונה הישיבה תתקיים במתכונת מצומצמת. תושבות ותושבי העיר המעוניינים לצפות בישיבה יהיו רשאים לצפות בה בחדר סמוך, בכפוף למגבלות הממשלה על התקהלות בתקופה הנוכחית.

 סדר היום:

 1 . אישור  פרוטוקול מועצה מס'  21 מתאריך 8/9/2020  

2.  חילופי גברי במועצת העיר- שלמה מונטג במקום שי קזיוף    

3. שאילתות

א.  כיצד עיריית רחובות  מתכוונת לקיים אירועי תרבות לתושביה במסגרת ההנחיות ואיך היא משקיעה בתושבי העיר את תקציב התרבות שלא נוצל בחצי השנה האחרונה? ( ח"מ אביב איטח מתאריך 31/8/20 ) 

ב. . מה המדיניות כלפי ספקים שלהם חובות בעירייה? ( ח"מ אביב איטח מתאריך 26/10/2020) 

ג. מתי יהיו בחירות  לוועד שכונת קריית משה?  ( ח"מ דני מרשה  מתאריך 13/12/2020 ) 

 ד. כיצד עיריית רחובות מתמודדת עם הסיכונים בתחום אבטחת המידע האם ה- data  של התושבים שלנו מוגנת ואיננה ניתנת לפריצה? (ח"מ מתן דיל מתאריך 15/12/2020)  

ה. האם בכל מקום של ריכוז קהל גבוה, לרבות משרדים ממשלתיים/ ציבוריים מוצבים דפיברילטורים המצילים חיים ? ( ח"מ קארין ברגינסקי מתאריך 17/12/2029 )  - השאילתה תיענה במועצה הבאה     

          

4. הצעות לסדר:

 

א. לקיים חוג/ לימוד חובה "הגנה עצמית" במסגרת קרן קרב ו/או כל קונסטלציה אחרת (ח"מ קארין ברגינסקי מתאריך 21/6/2020 )

            ב. הקמת בוסתן עירוני  לרווחת התושבים  (ח"מ גיא צור וסגן רה"ע יניב מרקוביץ,  מתאריך 1/10/2020)
            ג. ריענון קריטריונים במתווה ההנחות בארנונה למגורים לתושבים - הפקת לקחים לשנת 2021  (ח"מ אביב איטח מתאריך 28/10/2020)  

ד. יצירת שוויון מגדרי דרך שינוי שפת הפנייה לתושבים ( ח"מ איטל  בציר אלשיך מתאריך 1/9/2020 )

 

5.  נושאים נוספים:

 1. אישור פרוגרמה 2019  לצרכי ציבור 
 2. אישור מסגרת אשראי לרשות לשנת 2021 
 3. אישור הסכם הקצאה בין עיריית רחובות  לעמותת חברת קדישא גחש"א שעריים
 4. אישור הסכם הקצאה בין עיריית רחובות לעמותת אור לשמשון – רחובות   
 5. אישור הסכם הקצאה בין עיריית רחובות לרשת מעיין החינוך התורני בא"י בני יוסף
 6. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה להקצאת קרקע ומבנים ישיבה מס' 53 מתאריך 6/7/2020, סעיף 2
 7. אישור פרוטוקול ישיבת הועדה להקצאת קרקע ומבנים ישיבה מס' 54 מתאריך 3/9/2020, סעיפים – 1-13
 8. ביטול הפקעה בגוש 3655 חלקה 519 
 9. אישור הסכם מסגרת בין עיריית רחובות להל"ר
 10. אישור הסכם בין חברת החשמל לעיריית רחובות לחדר טרפו ברחוב אחים טרבס
 11. אישור הסכם בין חברת החשמל לעיריית רחובות לחדר טרפו ברחוב כהנמן
 12. אישור הסכם בין חברת החשמל לעיריית רחובות לחדר טרפו ברחוב חתוכה
 13. אישור פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך 30/111/2020 
 14. אישור שימוש תב"רים מקרן מקרקעין 
 15. החלפת חבר בוועדת נזקק – ח"מ אביב איטח במקום ח"מ מתן דיל
 16. אישור הסכם הקצאה בין עיריית רחובות למכבי שעריים
 17. אישור המועצה לפתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס – חשבון פיתוח  וחשבון מענק פיס ,  במוניציפאל  בנק בע"מ ( לשעבר בנק דקסיה בע"מ ) 
 18. אישור קבלת הלוואה ע"י הל"ר לפרויקט פאנלים סולאריים , בסך 10 מילון ש"ח  
 19. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ומענקים 16/12/2020 
 20. עדכון הרשאות משרד החינוך לבניית מוס"ח שהגיעו לאחר ישיבת ועדת כספים 
 21. אישור נציגי משפחות לוועדה להנצחת נרצחי הטרור :דניאל בר ,דודי יברבוימ ,הנדלר אבי  
 22. הצעת מועמד  לכהונה בוועדת ערר ארנונה    
 23. קביעת הרכב חדש למועצה הדתית ע"פ המוצע להלן :

סיעת רחובותי – 1  

סיעת החינוך בראש – 1

סיעת מח"ל – 1

סיעת לב- 1

סיעת הבית היהודי – 1

סיעת ש"ס – 1

סיעת מר"צ – 1

 סיעת כיכר העיר – 0.5

 סיעת ג' – 0.5   

24. אישור שמות הנציגים למועצה הדתית