במסגרת עבודות קירצוף וריבוד, אשר יבוצעו היום ומחר בערב 10-11.1.21 ייסגר לתנועת כלי רכב, רחוב לבקוביץ בקטע הרצל – השופטים, בשני הצדדים

בין השעות 22:00 ועד השעה 5:00 למחרת.