בדיקות השבוע ברחובות: מחר יפעל דרייב אין באתר הפרדסנות ללא צורך בהפניה ותור, בין השעות 8:00-13:30

*פרטים סופיים על הבדיקות במקום ללא הפניה בהמשך השבוע, ובדיקות קופות החולים כללית ומאוחדת עם הפניה- יפורסמו בהמשך