בדיקות קורונה השבוע - ללא הפניה וללא תור באתר הפרדסנות בימים ראשון, שני שלישי וחמישי,
וכן בדיקות כללית ומאוחדת המותנות בהפניה ובקביעת תור.