ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 23 תתקיים ביום רביעי הקרוב (10.2) בשעה 18:00 באולם הספורט בביה"ס "קציר" ברחוב מיכאל כהן פינת חנה אברך. מיד לאחריה תחל ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' 24.

ישיבות אלו יהיו ישיבות סגורות, ללא השתתפות תושבי העיר וזאת לאור הנחיות משרד הבריאות. התושבים מוזמנים לצפות בשידור ישיר מחוץ לדלתות האולם.

סדר היום -ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 23:

  • אישור פרוטוקול ועדת כספים – מיום א' בשבט , תאריך 14/1/2021 
  • אישור תקציב 2021 
  • אישור תב"רים 

סדר היום ישיבת מועצת העיר מס' 24 :

1 . אישור  פרוטוקול מועצה מס'  22 מתאריך 23/12/2020 

3. שאילתות

  1. האם בכל מקום של ריכוז קהל גבוה, לרבות משרדים ממשלתיים/ ציבוריים מוצבים דפיברילטורים המצילים חיים ? (ח"מ קארין ברגינסקי מתאריך 17/12/2029 )  

4.  נושאים נוספים:

  1. אישור מועצת העיר סעיפים 1-5,8 בפרוטוקול הועדה להקצאת קרקע מס' 55 
  2. אישור ביצוע הרצאות בשכר לאביטל רגב קיסר