הנדון: הזמנה לישיבות מועצה מס' 30,31,32

הנך מוזמן/נת לישיבות מועצת העיר: 31,30, 32  אשר תתקיימנה בזו אחר זו ביום א', כ"א שבט, תשע"ו, 31.1.2016 בשעה 18:00 בלשכת ראש העיר.

 

סדר יום מועצה  30 (שאינה מן המניין):  

אישור תקציב 2016, מצ"ב ספר התקציב.


סדר יום מועצה 31 (שאינה מן המניין): 

אישור תקנון תאגיד המים הבאר השלישית בע"מ.


סדר יום מועצה 32  : (מן המניין)

  1. אישור פרוטוקול מועצת העיר מס' 29,  מתאריך 6.1.2016, נשלח לחברים בדוא"ל. 
  2. אישור פרוטוקול ועדת הכספים מתאריך 27.1.2016.
  3. אישור פניה לשר הפנים לאישור שימוש בקרן מקרקעין ע"ס 10 מלש"ח לבניית השוק העירוני על פי סעיף 188 (ג) לפקודת המקרקעין: 7 מלש"ח להשלמת בנית השוק, 2 מלש"ח לבניית בית מורשת יהדות תימן ושבטי ישראל, 1 מלש"ח השלמה לבניית מתנ"ס רחובות החדשה.
  4. אישור פרוטוקול ועדה – ועדה לזכרם של נרצחי הטרור.
  5. אישור הסדר פשרה בתיק עיריית רחובות-סויסה בניין המשחטה.
  6. אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לעמותת מוסדות התורה והחסד "עטרת משה ומרים".
  7. אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לעמותת "אעלה בתמר".
  8. אישור עבודת חוץ לסיאני ליאורה ת.ז. 028702801.

 

 

 

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה