דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

פינוי אשפה וגזם

שם רחוב רובע פינוי פחי אשפה פינוי גזם רחובות מזרח ומערב
אבן עזרא שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
אברבנאל שעריים, מזרח א/ג/ה ד מזרח העיר
אברך חנה שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ב מערב העיר
אברמסון מירון גני סביון ב/ד/ו ו מזרח העיר
אגוז קריית דוד ב/ד/ו ג מזרח העיר
אגמון כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
אגמיה נווה עמית ב/ד/ו ב מערב העיר
אהרונוביץ הלל גבעתי ב/ד/ו ד מערב העיר
אהרונוביץ יוסף נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
אהרוני ישראל מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ב מזרח העיר
אודם רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
אוסישקין מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
אופנהיימר פארק המדע עש יצחק רבין ו מזרח העיר
אורבך רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
אורבך חיים שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
אורי כהן גני סביון ב/ד/ו ו מזרח העיר
אחד העם מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ג מזרח העיר
אטד כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
אידלבויים משה רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
איזמרגד (לשם) רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
איזנברג מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ב מזרח העיר
אייזנר זאב שכונת מקוב א/ג/ה ו מזרח העיר
אינשטיין פארק המדע עש יצחק רבין ב/ד/ו ב מזרח העיר
אלה כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
אלומות אושיות ב/ד/ו ה מזרח העיר
אלי הורוביץ אזור תעסוקה ע"ש בן ציון הורוביץ ב/ד/ו א מערב העיר
אלמוג רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
אלקלעי מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
אלקס יוסף צבי מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ה מזרח העיר
אלתרמן גבעתי א/ג/ה ה מערב העיר
אמנון ותמר קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
אמרי חיים מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ה מזרח העיר
אנילביץ שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ב מערב העיר
אסבסטונים קריית משה ב/ד/ו ה מערב העיר
אסבסטונים קריית משה ב/ד/ו ה מערב העיר
אפל צבי נגארה ב/ד/ו ה מזרח העיר
אצ"ג רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
אצל מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ו מערב העיר
ארגמן רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
ארז כפר גבירול א/ג/ה ד מערב העיר
אריה שושן פארק המדע עש יצחק רבין ו מזרח העיר
ארלוזורוב מרמורק ב/ד/ו ב מערב העיר
ארליך צבי שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
ארנסט סימון רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
ארצי זאב שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ב מערב העיר
אשד שמעון שעריים, מערב א/ג/ה ב מערב העיר
אשכולית סמטה אושיות א/ג/ה ה מזרח העיר
אשל כפר גבירול א/ג/ה ד מערב העיר
אשרוב קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
באר מים חיים דניה א/ג/ה ב מזרח העיר
בארי נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
בוסל שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
בוסתן גני דיזינגוף א/ג/ה ה מערב העיר
בוסתנאי מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
בורגין יהושע שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
בורוכוב שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
ביאלר קלמן רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
בילו מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
בית הפועלים מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
בכר מיכאל שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ב מערב העיר
בלהה ככר מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
בלקינד ישראל גני סביון א/ג/ה ו מזרח העיר
בן אהרן יוסף שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
בן אפריים נפתלי דניה ב/ד/ו ג מזרח העיר
בן ארי יצחק (דרך) רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
בן ארי שרגא גני סביון ב/ד/ו ו מזרח העיר
בן גוריון כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
בן גרא (דרך) קריית ההגנה א/ג/ה ו מזרח העיר
בן דוד פנחס (קפרא) רחובות החדשה א/ג/ה ב מערב העיר
בן יהודה אליעזר מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
בן יהודה מנחם שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
בן ישראל מנשה רמת אהרון ב/ד/ו ה מזרח העיר
בנארי אסתר ואברהם שכונת מקוב א/ג/ה ו מזרח העיר
בני ברית (פסג' שקם) מרכז העיר, מזרח א/ב/ג/ד/ה מזרח העיר
בני משה שעריים, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
בנימין מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
בעל התניא כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
בעשט מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ו מזרח העיר
בקר בועז דר שכונת מקוב א/ג/ה ו מזרח העיר
בר-לב חיים שרונה ב/ד/ו ו מזרח העיר
בר אילן רמת אהרון ב/ד/ו ג מזרח העיר
בר כוכבא שעריים, מזרח א/ג/ה ד מזרח העיר
בר שאול הרב מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ג מזרח העיר
ברגמן פרופ א.ד. פארק המדע עש יצחק רבין ו מזרח העיר
ברזילי משה מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
ברמן יעקב מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ג מזרח העיר
ברנר שעריים, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
ברקת נווה אבנית א/ג/ה ו מזרח העיר
בשארי אברהם שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
בשארי שלום הרב שעריים, מערב ב/ד/ו ב מערב העיר
בשיסט מרדכי נווה עמית ב/ד/ו ב מערב העיר
בשמת קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
גאולה מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
גבורי ישראל מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
גבריאלוב קריית משה ב/ד/ו ה מערב העיר
גד פיינשטיין (דרך) שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה א מערב העיר
גדוד 52 מרמורק ב/ד/ו ב מערב העיר
גדסי אהרון מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
גוטהילף שמואל פארק המדע עש יצחק רבין ב/ד/ו ה מזרח העיר
גולדברג מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ג מזרח העיר
גולדה מאיר גבעתי א/ג/ה ג מערב העיר
גולדין מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
גולדשטיין שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ב מערב העיר
גולומב אושיות א/ג/ה ה מזרח העיר
גור יהודה מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
גורדון מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
גורודסקי מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ו מזרח העיר
גוש עציון קריית דוד ב/ד/ו ג מזרח העיר
גלגל אזור תעשיה ישן ב/ה ה מערב העיר
גלוסקא זכריה שכונת מקוב א/ג/ה ו מזרח העיר
גלוסקין מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
גלזר אליהו מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ג מזרח העיר
גמליאל בן זכאי כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
גרץ שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
דהרי שלום שעריים, מערב א/ג/ה ה מערב העיר
דובדבן כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
דובנבוים גרשון שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
דובנוב שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
דוד אלעזר כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
דוד ישראל הרב מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
דוד מילשטיין רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
דוד נדב הרב קריית משה ב/ד/ו ה מערב העיר
דוד פייקס פארק המדע עש יצחק רבין ו מזרח העיר
דוכיפת נווה עמית ב/ד/ו ב מערב העיר
דולב כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
דולינסקי רמת אהרון ב/ד/ו ה מזרח העיר
דולצין אריה גבעתי א/ג/ה ג מערב העיר
דונדיקוב מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
דור יהודה מרכז העיר, מערב א/ג/ה מערב העיר
דיין שמעון מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
דליה קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
דמשק אליעזר דניה א/ג/ה ב מזרח העיר
דניאלי עמוס שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
דפנה קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
דקל כפר גבירול א/ג/ה ד מערב העיר
דרויאן יעקב היובל א/ג/ה ו מזרח העיר
דרור נווה עמית ב/ד/ו ב מערב העיר
דרך דוד נוטמן מרמורק ב/ד/ו ג מערב העיר
דרך החקלאות גינות סביון ב/ד/ו ב מערב העיר
דרך הים אזור תעסוקה ע"ש בן ציון הורוביץ א/ג/ה ב מערב העיר
דרך יבנה מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ב מערב העיר
ה באייר שעריים, מערב א/ג/ה ב מערב העיר
האדמור מקרטשניף קריית דוד א/ג/ה ב מזרח העיר
האורן היובל א/ג/ה ו מזרח העיר
האחים טרבס שעריים, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
האירוסים קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
האלוף יעקב פרי רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
האמהות מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
האמוראים אושיות ב/ד/ו ד מזרח העיר
הארי השקד ב/ד/ו ו מזרח העיר
האתרוג אושיות א/ג/ה ה מזרח העיר
הבושם נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
הבנים מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
הברוש מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ו מזרח העיר
הבריגדה מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ו מזרח העיר
הגאון הבן איש חי כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
הגאונים שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
הגולן מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
הגורן מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
הגליל חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
הגלעד מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
הגפן נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
הגרא מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ג מזרח העיר
הדגניות חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
הדופיה גינות סביון ב/ד/ו ב מערב העיר
הדר מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ב מערב העיר
ההגנה דניה א/ג/ה ג מזרח העיר
ההדס חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
ההסתדרות אושיות ב/ד/ו ה מזרח העיר
הוגו ברגמן רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
הוז דב אושיות א/ג/ה ה מזרח העיר
הולצברג שמחה רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
הורוביץ צבי קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
הזוהר מרמורק א/ג/ה א מערב העיר
הזית נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
החבורה אושיות א/ג/ה ה מזרח העיר
החיטה נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
החיננית קריית ההגנה א/ג/ה ו מזרח העיר
החלוץ מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ג מזרח העיר
החצב קריית ההגנה א/ג/ה ו מזרח העיר
החרוב שרונה א/ג/ה ו מזרח העיר
החרצית קריית ההגנה א/ג/ה ו מזרח העיר
החשמונאים מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
היסמין חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
היקב מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
היקינטון רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
הירדן חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
הכלניות חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
הכרם נווה יהודה ב/ד/ו ב מערב העיר
הלילך שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
הלל יעקב שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ב מערב העיר
המדע פארק המדע עש יצחק רבין ב/ד/ו מזרח העיר
המוכתר מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
המלכים שעריים, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
המעפיל נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
המרגנית שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
המרד גני הדר ב/ד/ו ג מזרח העיר
הנביאים מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
הנוטר מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ו מזרח העיר
הנורית קריית ההגנה א/ג/ה ו מזרח העיר
הנרקיסים חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
הנשיא הראשון מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
הס נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
הסביון קריית ההגנה א/ג/ה ו מזרח העיר
הסגליות חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
הסמדר קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
העבודה מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ג מזרח העיר
העירית קריית ההגנה א/ג/ה ו מזרח העיר
העליה מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
העמק חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
העצמאות גינות סביון ב/ד/ו ב מערב העיר
הערבה חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
הפועל הצעיר אושיות ב/ד/ו ה מזרח העיר
הפרג קריית ההגנה א/ג/ה ו מזרח העיר
הפרדס אושיות ב/ד/ו ה מזרח העיר
הפרטיזנים גני הדר א/ג/ה ג מזרח העיר
הצבעוני נגארה ב/ד/ו ו מזרח העיר
הציונות גינות סביון ב/ד/ו ב מערב העיר
הצנחנים מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ה מזרח העיר
הקטיף גינות סביון ב/ד/ו ב מערב העיר
הר אביטל רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר ארבל רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר ארדון רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר גריזים רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר הזיתים רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר הנגב רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר הצופים רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר חרמון רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר כנען רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר כרכום רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר מוריה רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר מירון רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר נבו רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר סיני רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר ציון רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר שלמה רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הר תבור רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הראה מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
הראז מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ג מזרח העיר
הראל מרדכי גבעתי א/ג/ה ג מערב העיר
הרב דמתי כפר גבירול ב/ד/ו ד מזרח העיר
הרב זבולון גרז רחובות הצעירה א/ג/ה ד מערב העיר
הרב שאולי רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
הרבבסקי אליעזר מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ג מזרח העיר
הרדוף כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
הרותם חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
הרי אדום רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הרי גלבוע רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הרי יהודה רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הרי שומרון רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
הרימון נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
הרמן מס דר שרונה ב/ד/ו ו מזרח העיר
הרצוג הרב מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ג מזרח העיר
הרצל רחוב הרצל ב/ד/ו
הרקפת חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
הרשנזון רחל שעריים, מערב א/ג/ה ב מערב העיר
השומרים מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ה מזרח העיר
השופטים מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
השלום (סמטה) מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
השעורה נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
השקד קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
השרון חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
התאנה נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
התחיה דניה א/ג/ה ג מזרח העיר
התנאים שעריים, מזרח א/ג/ה ד מזרח העיר
התקוה דניה א/ג/ה ג מזרח העיר
התקומה גני הדר א/ג/ה ג מזרח העיר
וידר זאב שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ב מערב העיר
וייסבורג מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ה מזרח העיר
וילקומיץ שמחה מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
וינר יוסף דניה ב/ד/ו ג מזרח העיר
ויסגל מאיר דרך פארק המדע עש יצחק רבין ו מזרח העיר
ויצמן חיים מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ג מזרח העיר
ורד קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
זבוטינסקי זאב שעריים, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
זילברמן שאול שכונת מקוב א/ג/ה ו מזרח העיר
זכריה חממי שרונה ב/ד/ו ו מזרח העיר
זכריה חתוכה מרמורק ב/ד/ו ג מערב העיר
זלקינד קריית משה ב/ד/ו ה מערב העיר
זס (זאב סמילנסקי) נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
זקש אפרים שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
חבד מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ג מזרח העיר
חוגלה נווה עמית ב/ד/ו ב מערב העיר
חוה לוצקי מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ג מזרח העיר
חוחית נווה עמית ב/ד/ו ב מערב העיר
חורש גני דיזינגוף א/ג/ה ה מערב העיר
חושן רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
חזון איש רחובות הצעירה א/ג/ה ה מערב העיר
חזית הדרום מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
חיים הולצמן פארק המדע עש יצחק רבין ו מזרח העיר
חיים ילין גבעתי א/ג/ה ג מערב העיר
חיש מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ו מזרח העיר
חנקין יהושע נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
חסידה נווה עמית ב/ד/ו ב מערב העיר
חסם דניה א/ג/ה ג מזרח העיר
חפץ מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ב מזרח העיר
חפץ חיים גני הדר א/ג/ה ב מזרח העיר
חרוצים אזור תעשיה ישן ב/ה ה מערב העיר
חרושת אזור תעשיה ישן ב/ה ה מערב העיר
חרלפ מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
חרש משה שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
טוב (עש ציפורה טוב) נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
טוביה פדובה שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
טוכמן יעקב קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
טז קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
טלר מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
טפר ישראל קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
טרומפלדור אושיות א/ג/ה ה מזרח העיר
טרייבוש מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ג מזרח העיר
טשרניחובסקי שעריים, מערב א/ג/ה ה מערב העיר
יאיר ושרה (קפרא) שעריים, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
יאנוש קורצאק גבעתי א/ג/ה ג מערב העיר
יד ושם שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ב מערב העיר
ידין יגאל גבעתי א/ג/ה ג מערב העיר
יהואש מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
יהודה הלוי שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
יהודה המכבי מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
יהודה לייב יוספזון אחוזת הנשיא ב/ד/ו ב מזרח העיר
יהושע בן חנניה כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
יהלום השקד א/ג/ה ו מזרח העיר
יום הכפורים (דרך) קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
יונתן נתניהו כפר גבירול א/ג/ה ד מערב העיר
יוסף חיים צדוק אזור תעסוקה ע"ש בן ציון הורוביץ ב/ד/ו ג מערב העיר
יחזקאל שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
יחיא יגאל מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
ילג שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
יעבץ מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ג מזרח העיר
יעקב מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ד מזרח העיר
יעקב ילין אזור תעסוקה ע"ש בן ציון הורוביץ א/ג/ה ג מערב העיר
יעקב מזרחי רחובות הצעירה א/ג/ה ה מערב העיר
יעקבסון אליעזר מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
יעקובי יצחק גני דיזינגוף א/ג/ה ה מערב העיר
יפת דוד קריית דוד ב/ד/ו ו מזרח העיר
יצחק כץ כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
יצחק מודעי אזור תעסוקה ע"ש בן ציון הורוביץ א/ג/ה ג מערב העיר
יצירה אזור תעשיה ישן ב/ה ה מערב העיר
ירושלים (דרך) שרונה ב/ד/ו ו מזרח העיר
ירמיהו שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
ישעיהו שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
ישעיהו יוסף מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
יתום משה קריית משה ב/ה ה מערב העיר
כהן יחזקאל שעריים, מערב א/ג/ה ה מערב העיר
כהן מיכאל שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
כהנוב (אדי) אברהם שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
כהנוביץ גרשון אפריים א/ג/ה ד מערב העיר
כובשי החרמון שעריים, מזרח א/ג/ה ד מזרח העיר
כובשי יוסף שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
כוכבי דוד שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
כישור אזור תעשיה ישן ב/ה ה מערב העיר
ככר רמה רמת אהרון ב/ד/ו ב מערב העיר
כנרת מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
כצנלסון ישראל שכונת מקוב א/ג/ה ו מזרח העיר
כרמל אחוזת הנשיא ב/ד/ו ב מזרח העיר
לבונה נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
לבקוביץ מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
לדיזינסקי עובד אושיות ב/ד/ו ה מזרח העיר
לובה אליאב אזור תעסוקה ע"ש בן ציון הורוביץ א/ג/ה ג מערב העיר
לוטם שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
לוי אשכול גבעתי א/ג/ה ג מערב העיר
לוי שלמה שכונת מקוב א/ג/ה ו מזרח העיר
לוין אפשטיין מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
לוסטיג שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
לוסטרניק אביבה ומתיתיהו שכונת מקוב א/ג/ה ו מזרח העיר
לוע הארי קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
לחי דניה א/ג/ה ג מזרח העיר
לימון סמטה אושיות ב/ד/ו ה מזרח העיר
לינדה בצלאל שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
ליפקין שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ב מערב העיר
לסקוב חיים גני סביון א/ג/ה ו מזרח העיר
לשם רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
מאור יוסף גני הדר א/ג/ה ב מזרח העיר
מאיר הרב שעריים, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
מאמר מרדכי דניה א/ג/ה ב מזרח העיר
מאפו מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
מבצע ליטני רמת אהרון ב/ד/ו ה מזרח העיר
מגיני הגליל מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ו מזרח העיר
מדהלה יעקב שעריים, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
מדהלה יצחק שעריים, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
מדר זכריה הרב שעריים, מזרח א/ג/ה ד מערב העיר
מוגזח יצחק שעריים, מערב ב/ד/ו ב מערב העיר
מוהליבר מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
מוטה גור גני סביון ב/ד/ו ו מזרח העיר
מוסקוביץ מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ג מערב העיר
מוקסיי פנחס שרונה א/ג/ה ו מזרח העיר
מור נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
מורדי הגיטאות מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
מורי חיים שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
מורן כפר גבירול א/ג/ה ד מערב העיר
מזרחי דוד שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
מזרחי מרים דניה א/ג/ה ד מזרח העיר
מזרחי משה שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
מייקל לוויט מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ה מזרח העיר
מילצן חיים אליעזר שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
מילר טובה וטוביה מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ג מזרח העיר
מימון הרב קריית דוד ב/ד/ו ג מזרח העיר
מלמוד משה מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ב מזרח העיר
מלצר הרב יהודה צבי מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ג מזרח העיר
מנדלי מוכר ספרים מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
מנוחה ונחלה מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ה מזרח העיר
מנוחין אוריאל קריית ההגנה א/ג/ה ו מזרח העיר
מנוף אזור תעסוקה ע"ש בן ציון הורוביץ א/ג/ה ב מערב העיר
מנחם בגין שדרות כביש עוקף מזרחי א/ג/ה ד מזרח העיר
מני עזרא רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
מנשה קפרא שעריים, מזרח ב/ד/ו ב מזרח העיר
מפוח אזור תעשיה ישן ב/ה ה מערב העיר
מצדה שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ב מערב העיר
מקוב בתיה שעריים, מערב א/ג/ה ב מערב העיר
מרבד הקסמים קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
מרגולין קולונל מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ו מזרח העיר
מרדכי נחמן רחובות המדע מזרח העיר
מרטון מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ב מזרח העיר
מרשוב מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
משה זכריה שעריים, מזרח א/ג/ה ד מזרח העיר
משולם הרב יוסף שעריים, מזרח ב/ד/ו ב מזרח העיר
משקה יצחק שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
מששוילי מנחם גבעתי א/ג/ה ג מערב העיר
נגארה ישראל רמת אהרון ב/ד/ו ב מזרח העיר
נגבה מרכז העיר, מערב א/ג/ה ב מערב העיר
נוה אלון מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
נוה מץ מרכז העיר, מזרח מזרח העיר
נוטמן אברהם שרונה א/ג/ה ו מזרח העיר
נופר שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
נורדאו מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
נח בקמן שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
נחושתן אזור תעשיה ישן ב/ה ה מערב העיר
נחליאלי נווה עמית ב/ד/ו ב מערב העיר
נחמני מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ד מזרח העיר
נחמני אבינועם מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
נילי גני הדר ב/ד/ו ג מזרח העיר
ניצן גני דיזינגוף א/ג/ה ה מערב העיר
נפתולסקי נח נווה יהודה א/ג/ה ו מערב העיר
נרייה רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
נתיב הלה קריית דוד ב/ד/ו ג מזרח העיר
ס.יזהר רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
סדנה אזור תעשיה ישן ב/ה ה מערב העיר
סוחובולסקי צבי שכונת מקוב א/ג/ה ו מזרח העיר
סוקולוב מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
סחלב כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
סטולבוב זלקינד קריית משה ב/ד/ו ה מערב העיר
סטרומה גני הדר א/ג/ה ג מזרח העיר
סיטקוב מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ב מזרח העיר
סייפן קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
סיני מרכז העיר, מערב א/ג/ה ב מערב העיר
סיקו מאיר מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ב מזרח העיר
סירני מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ה מזרח העיר
סירקין שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ב מערב העיר
סיתוונית קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
סמטת הכרכום היובל ב/ד/ו ו מזרח העיר
סמטת התמר מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
סמטת חביבי מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
סמטת חנה קפרא שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
סמטת משה מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ב מזרח העיר
סמטת רחל מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ה מזרח העיר
סמילנסקי משה מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
סנה משה רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
סעדיה גאון שעריים, מערב ב/ד/ו ב מערב העיר
סעדיה הכהן נגארה ב/ד/ו ב מזרח העיר
ספיר נווה אבנית א/ג/ה ו מזרח העיר
סרנגה משולם קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
עולי תימן קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
עומר גני דיזינגוף א/ג/ה ה מערב העיר
עומר גני דיזינגוף א/ג/ה ה מערב העיר
עוקשי ישראל גבעתי א/ג/ה ג מערב העיר
עותמי שלום מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
עזרא מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ד מזרח העיר
עין התכלת חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
עינב גני דיזינגוף א/ג/ה ה מערב העיר
עמי שרונה ב/ד/ו ו מזרח העיר
ענבר רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
ענטין פארק המדע עש יצחק רבין ו מזרח העיר
עפגין אברהם שרונה ב/ד/ו ו מזרח העיר
פוגל בן ציון שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ב מערב העיר
פומרנץ שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
פוקס אברהם שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
פורר יהושע אושיות א/ג/ה ה מזרח העיר
פורר משה גני סביון א/ג/ה ו מזרח העיר
פיימנטה רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
פינס מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
פינסקר מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
פינקלשטין שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ב מערב העיר
פינשטיין אושיות א/ג/ה ה מזרח העיר
פלאוט מנחם פרופ פארק המדע עש יצחק רבין ו מזרח העיר
פלדי יחיאל מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ה מזרח העיר
פלמח מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ו מזרח העיר
פנחס ספיר אזור תעסוקה ע"ש בן ציון הורוביץ א/ג/ה ג מערב העיר
פניגר יצחק (דרך) אזור תעסוקה ע"ש בן ציון הורוביץ מערב העיר
פנקס אברהם שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ב מערב העיר
פסטרנק (דרך) חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
פקיעין כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
פקריס חיים פרופ פארק המדע עש יצחק רבין ו מזרח העיר
פרוג מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
פרופ אברהם הרשקו רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
פרופ אהרון צחנובר רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
פרופ אינשטיין מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ב מערב העיר
פרופ אפרים קציר רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
פרופ דניאל כהנמן רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
פרופ יהודית בירק רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
פרופ יובל נאמן רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
פרופ ישראל אומן רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
פרופ מישל רבל רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
פריגוזין שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ב מערב העיר
פריד משה שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
פרישמן שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
פרץ י.ל מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
פרשני ישראל אברהם שרונה ב/ד/ו ו מזרח העיר
פשוש נווה עמית ב/ד/ו ב מערב העיר
צאלון כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
צבר כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
צופית נווה עמית ב/ד/ו ב מערב העיר
צייכנר שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
צעידי שלום מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
קאופמן חיים הרמן קריית ההגנה ב/ד/ו ד מזרח העיר
קאפח רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
קובנר מרמורק ב/ד/ו ג מערב העיר
קוסובר שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ב מערב העיר
קורנית כפר גבירול א/ג/ה ד מערב העיר
קושילביץ בנימין רחובות ההולנדית א/ג/ה ד מערב העיר
קיבוביץ אחים מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
קינד דוד שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ב מערב העיר
קינד מוטי אזור תעסוקה ע"ש בן ציון הורוביץ מערב העיר
קיפניס משה מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
קליבנר עמיחי מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
קליין דב שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
קלישר צבי מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
קלסדי דוד שכונת מקוב א/ג/ה ו מזרח העיר
קנדלר שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ד מערב העיר
קנטרוביץ שעריים, מערב ב/ד/ו ה מערב העיר
קסלמן נחום גני סביון ב/ד/ו ו מזרח העיר
קקל נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
קרומר נח שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
קרוננברג יוסף רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
ראול וולנברג רחובות החדשה ב/ד/ו ב מזרח העיר
רבי יוסף קארו רמת אהרון ב/ד/ו ב מערב העיר
רבי עקיבא שעריים, מזרח ב/ד/ו ד מזרח העיר
רוזנסקי עמיאל מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
רוטרי מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ג מזרח העיר
רופין ארתור נווה יהודה ב/ד/ו ו מערב העיר
רופמן שמואל ושרה מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
רחל מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ה מזרח העיר
ריבלין רחובות המדע ב/ד/ו א מזרח העיר
רייפן יעקב שעריים, מערב א/ג/ה ה מערב העיר
רמבם שעריים, מערב א/ג/ה ב מערב העיר
רמז מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
רמחל אושיות ב/ד/ו ה מזרח העיר
רצהבי רחובות המדע ב/ד/ו ב מזרח העיר
רשי אושיות ב/ד/ו ה מזרח העיר
ש בן ציון מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ב מערב העיר
ש"י מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ג מזרח העיר
ש"י עגנון קריית דוד ב/ד/ו ו מזרח העיר
שבזי שעריים, מזרח ב/ד/ו ב מזרח העיר
שבתאי שעריים, מערב א/ג/ה ב מערב העיר
שדה יצחק (כיכר) מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
שדל מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ב מזרח העיר
שדרות חן מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ב מערב העיר
שדרות וולקני שכון סלע (ותיקים) א/ג/ה ב מערב העיר
שדרות מנחם רפאל שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ד מערב העיר
שדרת הקבוצים אושיות ב/ד/ו ה מזרח העיר
שוהם השקד א/ג/ה ו מזרח העיר
שוסייוב שלום שעריים, מערב ב/ד/ו ד מערב העיר
שושן קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
שושנת העמקים חבצלת א/ג/ה ו מערב העיר
שחר ישראל מרכז העיר, מערב א/ג/ה ג מערב העיר
שטיין משה שכון סלע (ותיקים) ב/ד/ו ב מערב העיר
שטיינברג קריית דוד א/ג/ה ג מזרח העיר
שטיינמן צבי הרב מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ג מזרח העיר
שיבולים גני דיזינגוף א/ג/ה ה מערב העיר
שיבר הרב דניה א/ג/ה ב מזרח העיר
שיזף כפר גבירול א/ג/ה ד מערב העיר
שיטה מלבינה כפר גבירול א/ג/ה ד מערב העיר
שיין מקס ואמפרו רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
שיקמה כפר גבירול א/ג/ה ד מערב העיר
שלום מלמד רמת אהרון ב/ד/ו ב מערב העיר
שמואלין אהרן מרמורק ב/ד/ו ג מערב העיר
שמחי אברהם מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
שמעון פרס אזור תעסוקה ע"ש בן ציון הורוביץ א/ג/ה ד מערב העיר
שמעוני דוד מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ה מזרח העיר
שמשון צור רחובות על הפארק ב/ד/ו ה מערב העיר
שני רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר
שניר מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
שעובי זרח מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
שער הגיא מרמורק א/ג/ה ג מערב העיר
שפינוזה ברוך מרכז העיר, מערב ב/ד/ו ב מערב העיר
שקולניק אהרן מרכז העיר, מזרח א/ג/ה ה מזרח העיר
שר עירא אושיות א/ג/ה ה מזרח העיר
שרעבי יעקב סעדיה מרמורק ב/ד/ו ג מערב העיר
שרת משה גבעתי א/ג/ה ג מערב העיר
ששת הימים קריית משה ב/ד/ו ה מערב העיר
תאשור כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
תור האביב נווה עמית ב/ד/ו ב מערב העיר
תידהר כפר גבירול ב/ד/ו ד מערב העיר
תמיר עקיבא קריית משה א/ג/ה ה מערב העיר
תפוז סמטה אושיות א/ג/ה ה מזרח העיר
תרן מרכז העיר, מזרח ב/ד/ו ה מזרח העיר
תרשיש רחובות החדשה ב/ד/ו ב מערב העיר