דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול
פרוטוקול מליאה מס' 3 30/11/2020
פרוטוקול מליאה מס' 2 14/07/2020
פרוטוקול מליאה מס' 1 25/05/2020
פרוטוקול מליאה מס' 4 28/11/2019
פרוטוקול מליאה מס' 3 21/11/2019
פרוטוקול מליאה מס' 2 17/11/2019
פרוטוקול מליאה מס' 1 27/06/2019
פרוטוקול מליאה מס' 3 10/12/2018
פרוטוקול מליאה מס' 2 26/11/2018
פרוטוקול מליאה מס' 1 24/04/2018
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות לשנת 2017 18/12/2017
פרוטוקול מליאה מס' מענקי ספורט 17/12/2017
פרוטוקול מליאה מס' מענקים 2017 04/12/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 1 01/05/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 22 22/12/2016
פרוטוקול מליאה מס' מענקי ספורט 20/12/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 2 01/12/2016
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 1 13/06/2016